VÅRA TJÄNSTER

Industriservice

  • Vi vänder oss i första hand mot industrin där vi är en partner som snabbt och professionellt rycker ut när hjälp behövs. Våra kunniga elektriker har bred utbildning och erfarenhet av all slags service.

Entreprenad mot industri- och byggföretag

  • Vi hjälper även industrikunder med kompetenskrävande installationer, exempelvis kraft-, automations- och styrinstallationer.
  • Vi gör även installationer åt byggföretag, både totalentreprenader och utförandeentreprenader.
  • Vi erbjuder också entreprenad efter färdiga handlingar.

Elservice

Vi erbjuder traditionell elservice som förebyggande underhåll, felavhjälpande service, jour, ombyggnader och statuskontroll. 

Energi och mätteknik

  • Vi utför nätanalyser, gör värmetermografering, energimätningar och mäter magnetiska fält.

Skräddarsydda lösningar

  • Om du som kund vill ha en nyckelfärdig lösning eller bara en liten del av våra resurser är du välkommen att kontakta oss.